Landskapsarkitekt Helene Øhlenschlæger fra Asplan Viak står bak uttrykk og innhold for Bjørndalen Park

Du har jobbet med mange prosjekter – hva er det som gjør at Bjørndalen skiller seg ut?

Planen ble vedtatt i 2008, bakgrunnen for denne ble landet av en arkitektkonkurranse. Men i 2010/2011 kom vi som landskapsarkitekter som de første konsulenter inn og fikk lov å mene noe om detaljeringen av boligområdet for menneskene. De fleste starter med biler og parkering først, og deretter uteområder. Her gjorde de motsatt – hvordan skal området bli for dem som skal bo her. Hovedfokus her har vært å skape bydel basert på hva som skal til for at mennesker trives. Det er kjempespennende og annerledes utgangspunkt.

Helene på Bjørndalen
Helene Øhlenschlæger fra Asplan Viak er opptatt av å beholde det historiske kulturlandskapet

Slik vi ser på skissene, ser det ut som uteområder er prioritert?

– Absolutt! Bjørndalen-området er proppfull av naturressurser og områder som utbygger var tydelig på å bevare, for å gi plassen en helt unik identitet. Her kan nevnes salamander-forekomst, frosker, åkerholmer, epletrær, bekk, gamle ruiner – disse skal alle være med inn i fremtiden. Plassen har en unik identitet i dag, og den vil vi bevare og ta med oss videre for fremtiden. Denne identiteten er en del av stedets sjel. Alle disse kvaliteter ligger i hovedsak i den nordlige delen av boligområdet, så jo nærmere næringsdelen i sør vi kommer jo mer urbant preg vil det bli i omgivelsene.

Du nevner bekk – på hvilken måte skal denne få så sentral posisjon i parken?

– Bekken blir et kjempespennende element i parken. Denne går gjennom hele Bjørndalen, og representerer en viktig del av historien. Denne skal videreføres, og ende i et flott vannspeil i bunnen av parken. Denne blir ikke bare vakker, den vil gi lekemuligheter og deilig lyd. Bare se for deg barn som følger barkebåter gjennom parken, med latter og gledesrop – kan det bli bedre?

Vi ønsker også å ta i bruk naturen for å gi både oppholdsplasser og lekeplasser. Både store og små skal finne glede i å oppholde seg ute, så vi tar i bruk både naturen som finnes og gjenbruker også naturlige elementer for å gi variert og mer naturlig lek for barn. Her skal vi kombinere det trygge med det vi selv forbinder med mer naturlig lek når vi selv var barn.

Viltliv i flotte omgivelser rundt Vollevannet på Bjørndalen

Hva skiller Bjørndalen park fra andre parker?

– Tror det som skiller mest, er at parken kom først og ikke sist. Her går du rett fra boligen ut i parken, så på mange måter får de som bor her byens største hage. Her er parken omgitt av boliger og mennesker og ikke trafikk, noe som er en kjempekvalitet. Samtidig – rett utenfor næringsområdet har du både sykkelekspress og bussforbindelser til hvor du vil.

Mange som kjenner Bjørndalens historie vil lure – er det fortsatt mulig med epleslang?

– Mange spør om dette, og det synes vi er gøy. Og svaret er ja – selvsagt! Vi skal flytte og bevare masse epletrær, så her kan både store og små glede seg, avslutter Helene.