tilbake
Fasiliteter
Tekst: Red.
26.9.2017
Grønn energi til Bjørndalen

«Avtalen vi nå har inngått med Agder Energi Varme vil gi veldig positive følger for beboere i Bjørndalen», sier Ståle Stundal – eiendomsutvikler i Skanska Eiendom.

«Fremtidens bydel har noen krav i forhold til energitilførsel. Bydelen skal kunne dokumentere 50 % mindre co2-utslipp enn det som regnes som normalen i markedet. Så det å ha en grønn og miljøvennlig energikilde er viktig for oss som utbygger.»

Hvorfor falt valget på fjernvarme?
«Fjernvarme er en energikilde som har flere positive sider. Denne løsningen handler om å ta i bruk spillvarme fra bl.a Glencore Nikkelverk, samt Returkraft på Dalane. Dette er energi som egentlig hadde vært ubrukt dersom ikke Agder Energi Varme hadde lagd løsninger som fanger opp dette.  

Hva vil dette bety for beboere i Bjørndalen?
«For beboere vil det bety en veldig robust løsning, som er stabil og sikkert. Det er en miljøvennlig kilde og ikke minst en fremtidsrettet løsning. Vi skal være en grønnere bydel – både med løsninger, uteområder og rent teknisk».

‍Fra venstre: Yngve Sletten, Skanska, Geir Eidsvig og Torstein Melhus, Agder Energi, Eivind Severinsen, Sørmegleren og Ståle Stundal fra Skanska gleder seg til grønn energi til Bjørndalen.

Geir Eidsvig, salgssjef i Agder Energi Varme – hvorfor er dette viktig for dere?
«Vi er veldig glad for at Skanska valgte fjernvarme som energitilførsel til oppvarming og varmt tappevann. Agder Energi Varme produserer og leverer fjernvarme og fjernkjøling i de største byene i Agder, og det vi gjør er å utnytte ressurser som ellers ville gått tapt. Fjernvarmen i Kristiansand er basert på miljøvennlig energi som kommer fra gjenvinning av spillvarme og fornybare ressurser og energien brukes til oppvarming av bygg og til varmt tappevann.»

Og for sluttkundene?
«Våre kunder kan nyte høy komfort med behagelig innetemperatur og utømmelig dusjvann. Agder Energi Varme drifter og optimaliserer infrastrukturen slik at det oppnås svært høy fornybarandel, oppetid og utnyttelse av ressurser som ellers ville gått tapt», avslutter Geir Eidsvig fra Agder Energi Varme.

TIL OVERSIKT
Interessert i Bydel Bjørndalen?
Heng deg på!
Meld interesse - så holder vi deg oppdatert om det som skjer i bydelen!
HOLD MEG OPPDATERT!
Takk! Du har nå meldt deg på nyhetsbrevet.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen senere.
I SALG NÅ:

Mariann Mosfjell Thomassen
Prosjektmegler

99 09 91 40
mariann@sormegleren.no

Tor Even Kristensen
Prosjektmegler MNEF

48 25 20 12
toreven@sormegleren.no

Fredrik O. Haanes
Prosjektmegler / Advokat

95 08 47 48
fredrik.haanes@sormegleren.no