tilbake
Området
Tekst: Red.
11.5.2017
Vann til glede eller besvær?

Gjennom hele planleggingsfasen med bydel Bjørndalen, har vi vært opptatt av å tenke så fremtidsrettet og naturlig som mulig, sier Yngve Sletten og Ståle Stundal fra Skanska.  En av de store utfordringene som tidlig meldte seg, var hvordan vi skulle håndtere alt vann som går gjennom Bjørndalen. 

Dette er en problemstilling som melder seg i nye og større boligprosjekter av to grunner – økt fortetting og mer nedbør enn tidligere. Vanligvis ville løsningen være å grave ned rør i bakken som tok dette videre ut i Prestebekken. Men det hadde betydd å grave ned nesten 5 km med betongrør. Ikke særlig miljøvennlig, tenker du? Og på toppen av det hele, er allerede kapasiteten i Prestebekken sprengt.

«Å bygge fremtidens bydel forplikter. Løsningen ble en såkalt blå-grønn løsning – også kalt fremtidens løsning. Sagt på en annen måte – vi gjør det på naturens måte.» Kjersti Berge fra Multiconsult utdyper videre:

«Gjennom århundrer har naturen selv håndtert den nedbørsmengde som kommer. Noe går i bakken, men det som er til overs – også kalt overvann – lager naturen egne bekker og kulper. Og der ligger det geniale. Gjennom å planlegge for dette tidlig, har vi tatt i bruk vannet som en ressurs, fremfor å skulle løse et potensielt problem. På naturlig vis.»

Helene Øhlenschlæger fra Aplan Viak har utformet utomhusløsningene, og er sikker på at dette vil tilføre boende i bydelen livskvalitet.

«Gjennom hele bydelen, vil vannet være fremtredende og tilstede. Gjennom regnbed, og småbekker vil hele uteområdet være frodig og naturlig. Vi leder vannet gjennom hele området på en måte som gjør det synlig og berikende. For vann er naturlig, gir mulighet for lek og rekreasjon. Dermed har også parken fått sin unike identitet hvor naturen står i sentrum.»

«Vi gleder oss enormt til dette blir realisert, sier Ståle Stundal. Fremfor å ta konsekvensene siden, har vi vært i forkant for å lage løsninger som er naturvennlige og som virker. Dette skal tåle en 200-årsflom, og selv om ingen håper det skulle skje er vi i alle fall godt forberedt, avslutter han.»

TIL OVERSIKT
Interessert i Bydel Bjørndalen?
Heng deg på!
Meld interesse - så holder vi deg oppdatert om det som skjer i bydelen!
HOLD MEG OPPDATERT!
Takk! Du har nå meldt deg på nyhetsbrevet.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen senere.
I SALG NÅ:

Mariann Mosfjell Thomassen
Prosjektmegler

99 09 91 40
mariann@sormegleren.no

Tor Even Kristensen
Prosjektmegler MNEF

48 25 20 12
toreven@sormegleren.no

Fredrik O. Haanes
Prosjektmegler / Advokat

95 08 47 48
fredrik.haanes@sormegleren.no