Bruk portrettvisning
for best opplevelse

Prosjektinfo

Skanska er en av Norges største boligutviklere. Bydel Bjørndalen har vi jobbet med over 10 å, og drømmen er å skape den mest attraktive, moderne og triveligste bydelen i Kristiansand. De neste 10 årene skal vi bygge nærmere 500 boliger i Bjørndalen, i tillegg til næringsarealer som skal fylles med spennende tilbud og arbeidsplasser.

I Bjørndalen er det naturen som har satt premissene – vi er stolte over å skulle skape en bydel som gror. Med basis i hva naturen har skapt skal vi skape bomiljø hvor folk skal bo, leve, ferdes og vokse sammen. Vi legger premisser basert på menneskers behov og levesett og skaper muligheter og møteplasser vi vet vil gi trivsel. Samtidig utnytter vi den sentrale beliggenheten til å skape effektive løsninger slik at folk alltid selv kan velge transportmiddel til både jobb, skole eller privat bruk. Dette vil gi store besparelser i både økonomi og ikke minst tid.

Bjørndalen skal tilrettelegges for alle aldre. Gjennom arkitektur, planløsninger, uteområder og felles tilbud, skal Bjørndalen i fremtiden yre av folkeliv i alle aldersgrupper. En bydel som lever – en bydel som gror.

Utbyggingen kommer til å skje gjennom tre faser. Første fase består av tre ulike salgstrinn og fordeling av både næring, barnehage, leiligheter i varierte størrelser fra 40-140 kvm og rekkehus. I samme fase skal bydelens enorme park- og grøntområder utvikles parallelt.
Velkommen inn i fremtiden – velkommen til bydel Bjørndalen.

Skanska er en av Norges største boligutviklere. Bydel Bjørndalen har vi jobbet med over 10 å, og drømmen er å skape den mest attraktive, moderne og triveligste bydelen i Kristiansand. De neste 10 årene skal vi bygge nærmere 500 boliger i Bjørndalen, i tillegg til næringsarealer som skal fylles med spennende tilbud og arbeidsplasser. 

I Bjørndalen er det naturen som har satt premissene – vi er stolte over å skulle skape en bydel som gror. Med basis i hva naturen har skapt skal vi skape bomiljø hvor folk skal bo, leve, ferdes og vokse sammen. Vi legger premisser basert på menneskers behov og levesett og skaper muligheter og møteplasser vi vet vil gi trivsel. Samtidig utnytter vi den sentrale beliggenheten til å skape effektive løsninger slik at folk alltid selv kan velge transportmiddel til både jobb, skole eller privat bruk. Dette vil gi store besparelser i både økonomi og ikke minst tid. 


Bjørndalen skal tilrettelegges for alle aldre. Gjennom arkitektur, planløsninger, uteområder og felles tilbud, skal Bjørndalen i fremtiden yre av folkeliv i alle aldersgrupper. En bydel som lever – en bydel som gror. 

Utbyggingen kommer til å skje gjennom tre faser. Første fase består av tre ulike salgstrinn og fordeling av både næring, barnehage, leiligheter i varierte størrelser fra 40-140 kvm og rekkehus. I samme fase skal bydelens enorme park- og grøntområder utvikles parallelt. Velkommen inn i fremtiden – velkommen til bydel Bjørndalen.